117. Аз живея в Ханаан

1. АЗ ЖИВЕЯ В ЗЕМЯТА ХАНААНСКА
И В БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
ТАМ ЛИЦЕТО ГЛЕДАМ ВСЕГДА НА СПАСА:
РАДОСТНО ПЪТУВАМ КЪМ ДОМА.
АЗ ЖИВЕЯ ВЪВ ХАНААН!
ТОЙ ГРЕХА МИ ВЕЧ ИЗМИ
И СПАСЕНЕ ПОДАРИ.
АЗ ЖИВЕЯ ВЪВ ХАНААН!

АЗ ЖИВЕЯ ВЪВ ХАНААН! (2)
ТОЙ ГРЕХА МИ ВЕЧ ПРОСТИ
И СПАСЕНИЕ ДАРИ
АЗ ЖИВЕЯ В ХАНААН!

2. АЗ СЪМ ВКУСИЛ ОТ СЛАВАТА НЕБЕСНА
НА ОНАЗ СВЕТА СТРАНА
ТАМ КЪДЕТО ВЕЧНО АЗ ЩЕ ЖИВЕЯ
В ДОМА МЕН ПРИГОТВЕН ОТ ХРИСТА.
АЗ ЖИВЕЯ ВЪВ ХАНААН! И ПР.

3. ЩЕ ЛИ ДОЙДЕШ ВЪВ ТАЗ ЗЕМЯ БЛАЖЕНА
ДА СЕ РАДВАМЕ ВСЕГДА?
НЕ ОТХВЪРЛЯЙ БЛАГАТА ПОКАНА,
ДНЕС ПОКАЙ СЕ - ПРИЕМИ ХРИСТА!
АЗ ЖИВЕЯ ВЪВ ХАНААН! И ПР.