Той свърши всичко

ТОЙ ИЗВОЮВА НАШ'ТА ПОБЕДА
СТЪПКА САТАНА И СИЛАТА МУ НАД СМЪРТТА

ИСУС Е ГОСПОД
О, АЛИЛУЯ
ЦАР НА ЦАРЕТЕ
ЗАВИНАГИ Е ТОЙ

ИСУС Е ГОСПОД ...
ЗА ПРЕЗ ВЕЧНОСТТА

ТОЙ СВЪРШИ ВСИЧКО
СПЕЧЕЛИ БИТКАТА
САТАНА Е ПАДНАЛ
ПОБЕДИТЕЛ Е ХРИСТОС

ИСУС Е ГОСПОД
О, АЛИЛУЯ
ЦАР НА ЦАРЕТЕ
ЗАВИНАГИ Е ТОЙ