Царството Божие

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ
ТЪРСЕТЕ НАЙ-НАПРЕД
И НЕГОВАТА ПРАВДА
СЪРЦАТА ВИ ЩЕ ПРЕЛИВАТ В БЛАГОДАТ
АЛИЛУЯ

НЕ САМО С ХЛЯБ
ЩЕ ЖИВЕЕ ЧОВЕК
НО СЪС СЛОВАТА НА БОГА
КАЗАНИ С МИЛОСТ
И ОБИЧ ОТ ХРИСТА
АЛИЛУЯ

ИСКАЙТЕ С ВЯРА
ТЪРСЕТЕ ГО С ЛЮБОВ
И БОГ ЩЕ ВИ ДАДЕ
СЪС НЕГО ВЕЧНО
ЩЕ БЪДЕМ НА НЕБЕ
АЛИЛУЯ