Алилуя (Рождествена Алилуя)

A Christmas Alleluia

Chris Tomlin, Jonas Myrin

АЛИЛУЯ! АЛИЛУЯ!
ХРИСТОС, СПАСИТЕЛЯ
ЗА НАС СЕ РОДИ
АЛИЛУЯ! АЛИЛУЯ!
НА НАЙ-ВЕЛИКАТА ЛЮБОВ
АЛИЛУЯ

НЕБЕ И АНГЕЛИ С ВЪЗТОРГ
ПРОСЛАВЯТ НЕГО - БОГ И ЦАР
О, СВЯТА НОЩ НА РОЖДЕСТВО
АЛИЛУЯ