Алилуя, Исус е жив

АЛИЛУЯ, ИСУС Е ЖИВ /4

ТОЙ ВЪЗКРЪСНА, ТОЙ ВЪЗКРЪСНА
И ЖИВЕЕ ЗАВИНАГИ

ДА, ТОЙ ВЪЗКРЪСНА, ВЕЧНО ЖИВЕЕ
ТОЙ Е ЖИВОТА, ПОБЕДИ СМЪРТТА