139. Аз ще пея за Исуса

1. АЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА ИСУСА,
ЗА ЛЮБОВТА МУ КЪМ МЕН;
ТОЙ НА КРЪСТА ЗЛЕ ПОСТРАДА,
АЗ ДА СЪМ ОСВОБОДЕН.

ПЕЙ, О ПЕЙ НА ТОЗ СПАСИТЕЛ;
МОЯ ДЪЛГ ТОЙ Е ПЛАТИЛ;
МЕН С КРЪВТА СИ Е ИЗКУПИЛ,
И МЕ ВЕЧ ОСВОБОДИЛ.

2.АЗ НЕ МОГА ДА НЕ КАЖА
КАК ДУШАТА МИ СПАСИ,
КАК СМЪРТТА С ЛЮБОВ ПРЕЧУДНА
ТОЙ САМ МЕ ОСВОБОДИ.
ПЕЙ, О ПЕЙ И ПР.

3. АЗ ЩЕ ХВАЛЯ ТОЗ СПАСИТЕЛ,
ЧЕ СЪБОРИ САТАНА,
И СТАНА ТОЙ ПОБЕДИТЕЛ
НАД ГРЕХА И НАД СМЪРТТА.
ПЕЙ, О ПЕЙ И ПР.

4. АЗ ЗА МОЯ СПАС ЩЕ ПЕЯ
КАК НА КРЪСТА ТОЙ УМРЯ,
АЗ ПРЕЗ ВЕЧНОСТТА ДА БЪДА
С НЕГО ГОРЕ НА НЕБЕ.
ПЕЙ, О ПЕЙ И ПР.