20. Що да въздам на Бога?

1. ЩО ДА ВЪЗДАМ НА БОГА СВОЙ
ЗА МИЛОСТИ БЕЗ ЧЕТ,
КОИТО Е ПОКАЗАЛ ТОЙ
НА МЕН И НА ЦЯЛ СВЯТ?

2. ГОСПОД БЛАГОУТРОБЕН Е;
ОБИЧА МИЛОСТТА;
ПРОЩАВА БЕЗЗАКОНИЕ:
ЩЕ МУ ВЪЗДАМ ХВАЛА.

3. ЩЕ ИДА, БОЖЕ, В ХРАМА ТИ
С ЛЮДЕТЕ ТИ И ТАМ,
ПРЕД ВСИЧКИ, ОБРЕЦИТЕ СИ
НА ТЕБЕ ЩЕ ВЪЗДАМ.

4. ТИ, ГОСПОДИ, ДУШАТА МИ
ВЪЗВЕЛ СИ ОТ СМЪРТТА;
ЖИВОТА ЩО УПАЗИЛ СИ
НА ТЕБ ЩЕ ПОСВЕТЯ.

5. СЕГА АЗ ТВОЙ СЪМ, ГОСПОДИ,-
СИН ТВОЙ СЪМ, - РАБ ХРИСТОВ;
УЗИТЕ МИ РАЗВЪРЗАЛ СИ;
ВЪРЗАЛ СИ МЕ В ЛЮБОВ.

6. БЛАЖЕН, БЛАЖЕН, О БОЖЕ МОЙ,
Е ОНЗИ ЧЕЛОВЕК
ЩО ТИ ИЗБИРАШ ЗА РАБ СВОЙ:
РАБ ТВОЙ СЪМ АЗ ВО ВЕК.