318. Чуйте ангелския глас

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ
"СЛАВА ВИШНИХ БОГУ, ЕЙ
ВРЕД БЛАГОВОЛЕНИЕ!"

НЕК' ЗЕМЯТА С НЕБЕСА
РАДОСТНО ЗАПЕЙ ХВАЛА:
ГРЕШНИЧЕ! СТАНИ, ВИКНИ:
СЛАВЕН СПАСител СЕ ДНЕС РОДИ!

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ.

ОТ НЕБЕСНИЙ ЛИК ВЪЗПЯН
СПАСЪТ ВЕЧЕН И БЛАЖЕН
МНОГО ЧАКАН, ВЕЧ ДОЙДЕ
И ОТКРИ СПАСЕНИЕ:

ОТ ДЕВИЦА СЕ РОДИ
БОГ СЕ ВЪПЛОТЕН ЯВИ.
ПОЗДРАВЕТЕ ГОСПОДА,
КОЙТО СЕ ВСЕЛИ В СВЕТА!

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ.

ЗДРАВСТВУЙ! ВИШНИЙ МИРЕН КНЯЗ!
СЛЪНЦЕ ПРАВДА СИ ЗА НАС
ТИ ЯВИ ВИДЕЛИНА
И ЖИВОТ ВСРЕД ТЪМНИНА;

ОБЕЗСЛАВИ СЕБЕ СИ
СЛАВА ДА ДАДЕШ НА ВСИ
ДА ГИ ВДИГНЕШ ОТ ПРАХА
И ИЗБАВИШ ОТ ГРЕХА.

ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
КАК ВЪЗПЯВА ВИШНИЙ КНЯЗ.