333. Що Слезва Ангел От Небе?

1. ЩО СЛЕЗВА АНГЕЛ ОТ НЕБЕ?
ЩО ТОЗ ВНЕЗАПЕН, СТРАШЕН ТРУС?
ВЪЗКРЪСНА ПОБЕДИТЕЛЯТ,
И ИМЕТО МУ Е ИСУС.
В ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТРЕТИ ДЕН
ГОСПОД ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ:
ЧУДЕСТНО ТОЙ ПЛАТИ ПЛЕНИ СИ ПЛЕН:
ТЪРЖЕСТВЕН ПЪТ НАГОРЕ ВЗЕ!

2. ЕЙ, КОЛЕСНИЦАТА МУ ТАМ
СТОИ ПРЕД ЗЛАТНИТЕ ВРАТА,
КАТО ЧРЕЗ СМЪРТ ИСУС НАШ САМ
Е ПОБЕДИЛ ЗА НАС СМЪРТТА.
ПРЕД НЕГО СВЕТЛИ АНГЕЛИ
ЛИКУВАТ В СЛАВНО ТЪРЖЕСТВО,
И ХИЛЯДИ НА ХИЛЯДИ
С ВЕСЕЛИ,Е ВИКАТ НАЕДНО:

3. "ВДИГНЕТЕ ВАШИТЕ ГЛАВИ,
ШИРОКО ОТВОРЕТЕ СЕ,
О, ВЕЧНИ ЗЛАТНИ ДВЕРИ, ВИЙ,
ДА ВЛЕЗЕ СЛАВНИЙ ЦАР СЕГА!"
ТОЗ ЦАР НА СЛАВАТА КОЙ Е?
НА ГОСПОДАРИ ГОСПОДАР;
ТОЙ МЪРТЪВ БЕ И ОЖИВЯ:
ТОЙ Е НАД ВСИЧКИ СЛАВНИЙ ЦАР!

4. АДСКИТЕ СИЛИ ТОЙ ПЛЕНИ:
ОСТАВИ ПЛАЧНИЯ ТОЗ ДОЛ,
И ПРИ ОТЦА СИ ВЕЧ СЕДИ
ВЪРХУ НЕБЕСНИЯ ПРЕСТОЛ.
ГОСПОД СПАС НАШ ВЪЗКРЪСНАЛ Е,
ВЪЗКРЪСНАЛ Е НАИСТИНА:
ТОЙ ЖИВ Е, КОЙТО МЪРТЪВ БЕ,
НАД ВСИЧКО БОГ БЛАЖЕН ВСЕГДА!
МАТ.28:1-6