335. Ангеле, От Този Гроб

1. АНГЕЛЕ! ОТ ТОЗИ ГРОБ
ТЕЖКИЙ КАМЪК ОТВАЛИ:
СМЪРТЕ! ОТ ТЪМНИЧНИЙ РОВ
СИЛНИЙ ПЛЕННИК ОТПУСНИ!

2. ДНЕС ИЗ ГРОБА, ЕТО ГО,
ЖИВ ИЗЛИЗА ВЪЗКРЕСЕН:
(С РАДОСТ ПЕЙТЕ НАЕДНО)
ЖИВ, С ЖИВОТ ВЕК БЛАЖЕН!

3. ПРЕЗ НЕБЕСНИТЕ ВРАТА,
ПОБЕДИТЕЛЮ, ЕЗДИ,
ТАМ ОТДЯСНО НА ОТЦА,
НА ПРЕСТОЛА СИ СЕДНИ!

4. ДНЕС, НЕБЕСНИ СИЛИ ВСИ,
НЕГО ПРОСЛАВЕТЕ С НАС:
СМЪРТНИ! С ПЕСНИ РАДОСТНИ
ДНЕС ХВАЛЕТЕ СИЛНИЙ СПАС!

5. ДНЕС ВЪЗПЕЙТЕ С ТЪРЖЕСТВО!
ПОБЕДИ СЕ САТАНА:
ГДЕ ТИ СМЪРТЕ ЖИЛОТО?
ГДЕ ТИ, АДЕ, СИЛАТА?