353. Ще дойде скоро Спасът ни

1.ПРЕЗ МРАЧНИТЕ
ПОСЛЕДНИ ДНИ
НАДЕЖДА СЛАВНА НИ КРЕПИ,
ЧЕ СКОРО - ДУМИ ИСТИННИ -
ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ЦАР И
ГОСПОДАР НАД ВСИ!

ЩЕ ДОЙДЕ СКОРО
СПАСЪТ* НИ,
ЩЕ ГО ПОСРЕЩНЕМ
НИЕ СЪС ПЕСНИ,
ДАЛ' ДЕНЕМ, НОЩЕМ
ИЛИ ВЪВ ЗОРИ -
ЩЕ ДОЙДЕ ТОЙ НА ОБЛАЦИ.

2.НИЕ ВИЖДАМЕ В ЗЕМЯ, НЕБЕ
РЕД СТРАННИ, ЯРКИ БЕЛЕЗИ
ТРЪБЯТ ТЕЗ БОЖИИ ЗНАКОВЕ,,
ЧЕ ПРИШЕСТВ"ЕТО НА СПАСА НАБЛИЖИ!
ЩЕ ДОЙДЕ И П Р.

3.УМРЕЛИТЕ В
ХРИСТА СВЕТИИ
ВЪЗКРЪСНАТ ЩЕ
В БЕЗБРОЙНИ ТМИ
ЩОМ ЕКНАТ АНГЕЛСКИ ТРЪБИ
И СПАСИТЕЛЯТ
ЯВИ СЕ В ОБЛАЦИ!
ЩЕ ДОЙДЕ И ПР.

4. А ВСИ ОЧАКВАЩИ СВЕТИИ
В МИГ ГРАБНАТИ
ЩЕ БЪДЕМ НИЕ
ДА СРЕЩНЕМ СПАСА В ОБЛАЦИ-
ТАЗ' НАДЕЖДА
УТЕШАВА ВСИНЦА НИ.
ЩЕ ДОЙДЕ И ПР.

*СПАС=СПАСИТЕЛ