454. Що Да Сторя За Исуса?

1.ЩО МОГА АЗ ДА СТОРЯ
ЗА МОЯ СПАС БЛАЖЕН?
АЗ ДА ЖИВЕЯ ВЕЧНО,
ТОЙ Е УМРЯЛ ЗА МЕН.
ЗА ПРИНОСИ АЗ НЯМА
НИ ЗЛАТО, НИ СРЕБРО,
НИ КАМЪНИ БЕЗЦЕННИ,
КАКВО ДА ДАМ, КАКВО?

2.РЪЦЕТЕ МИ СА СЛАБИ,
НО ИМАМ ВЕСЕЛ ГЛАС,
МОГА ДА СЛАВОСЛОВ
ПРЕБЛАГИЯ СИ СПАС.
АЗ С РАДОСТ ЩЕ ПРИКАЗВАМ
ВСИТЕ МУ ДОБРИНИ,
И С ПЕСНИ ЩЕ ГО ХВАЛЯ
ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ СИ ДНИ.

3.ХРИСТОС МЕ Е ИЗКУПИЛ
С КРЪВТА СИ, НЕГОВ СЪМ.
СЕБЕ И ВСЕ ЩО ИМАМ
АЗ ВОЛНО ЩЕ МУ ДАМ.
ДАНО АЗ НЕ СЕ СКИТАМ
ВЪН ОТ ХРИСТОВИЙ ДВОР,
А ВЕЧНО ДА ГО ХВАЛЯ
МЕЖДУ НЕБЕСНИЙ ХОР.