Аз на Теб цялата слава отдавам

АЗ НА ТЕБ ЦЯЛАТА СЛАВА ОТДАВАМ.
АЗ НА ТЕБ ЦЯЛАТА ХВАЛА ОТДАВАМ.
АЗ НА ТЕБ ЦЯЛАТА СЛАВА ОТДАВАМ
ЗА ЖЕРТВАТА, КОЯТО БЕ ТИ.

САМО ТИ ДОСТОЕН СИ ЗА ПОЧИТ,
СЪТВОРИ ВСИЧКО НА СВЕТА.
ВЪЗХВАЛЕН, ПОЧЕТЕН КАТО МОЙ
БОГ И ЦАР, СЛАВЕН СИ ГОСПОДАР.

АЗ НА ТЕБ /2
САМО НА ТЕБ ОТДАВАМ ХВАЛА.
АЗ НА ТЕБ /2
САМО НА ТЕБ ОТДАВАМ ТИ ХВАЛА.