Аз чух камбаните навън (Мир на света)

I heard the bells on Christmas day (Peace on Earth)

Хенри Уадсуърт Лонгфелоу, Джон Баптист Калкин, Марк Хол, Дейл Оливър

АЗ ЧУХ КАМБАНИТЕ НАВЪН
СЪС ОНЗИ СТАР РОЖДЕСТВЕН ЗВЪН
ПОВТАРЯТ С БЛАГИЯ СИ ЗОВ
МИР НА СВЕТА ДАРЯВА БОГ

И ТЕ ЕХТЯТ СЪС ПЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
И КАТО ХОР НЕБЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
АЗ ЧУВАМ ВЪТРЕ В МЕНЕ
МИР НА СВЕТА ДАРЯВА БОГ

ОТЧАЯН СВЕДОХ АЗ ГЛАВА
И КАЗАХ НЯМА МИР В СВЕТА
ОМРАЗА ГРЯХ И ТЪМНИНА
ДНЕС ТЪРЖЕСТВУВАТ НАД МИРА

НО ТЕ КЪНТЯТ СЪС ПЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
И КАТО ХОР НЕБЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
И НЯКОЙ ЧУВА ЛИ ДНЕС
МИР НА СВЕТА ДАРЯВА БОГ

И ТОЗИ ЗВЪН ОТТЕКВА С ВИК
БОГ НЕ Е МЪРТЪВ БОГ НЕ СПИ
(МИР НА СВЕТА х2)
ПРАВЕДНОСТТА ЩЕ НАДДЕЛЕЙ
И СВОЯ МИР БОГ ЩЕ ВЛАДЕЙ

И ДНЕС ОТТЕКВА ПЕСЕНТА
ОБРЪЩА МРАКА В СВЕТЛИНА
С ЕДИНЕН ГЛАС С ЕДНА ХВАЛА
ИЗПЪЛВА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ

И ТЕ КЪНТЯТ СЪС ПЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
И КАТО ХОР НЕБЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
ЧУВАШ ЛИ В СЪРЦЕТО СИ ДНЕС
МИР НА СВЕТА ДАРЯВА БОГ

ЧУВАШ ЛИ КАК НОСЯТ ПЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
НОВ ЖИВОТ НЕБЕСЕН
(МИР НА СВЕТА)
ОТВОРИ СЪРЦЕТО СИ И ЧУЙ ДНЕС
МИР НА СВЕТА ДАРЯВА БОГ

МИР НА СВЕТА (3)
ДАРЯВА БОГ