Аз ще извикам към Теб

АЗ ЩЕ ИЗВИКАМ КЪМ ТЕБ
ВЪВ ТРУДНО ВРЕМЕ,
ЗАЩОТО ТИ СИ МОЙ БОГ.
ЩЕ СЕ ОБЪРНА КЪМ ТЕБ
ВЪВ ТРУДНО ВРЕМЕ,
ЗАЩОТО ТИ СИ МОЙ БОГ.
И ПОМОЩ ИДВА ОТ ТЕБ /4

ТИ СИ КАНАРА!
ТИ СИ МОЙ ЩИТ!
ТИ СИ МИ КРЕПОСТ
И ТИ СИ МОЙ БОГ!