Аз ще пея за любовта Ти

Сашо Младенов

AЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА ЛЮБОВТА ТИ
АЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА МИЛОСТТА ТИ
АЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА ТЕБЕ, БОЖЕ МОЙ

ЛЮБОВТА ТИ Е ВИСОКА
ЛЮБОВТА ТИ Е ДЪЛБОКА
ЛЮБОВТА ТИ Е ШИРОКА
ДЪЛГА Е

ТЯ ДОСТИГА ДО НЕБЕТО
ДО ДЪЛБИНИТЕ НА МОРЕТО
ОТ ИЗТОК ДО ЗАПАД, ТЯ Е ВЕЧНА

ОБИЧАМ ТЕ, ИСУСЕ
БОЖЕ МОЙ

ЩЕ ТАНЦУВАМ ПРЕД ПРЕСТОЛА
БОЖЕ МОЙ

ПОКЛАНЯМ СЕ, ИСУСЕ
БОЖЕ МОЙ