Ако жадува душата ти за живот

АКО ЖАДУВА
ДУШАТА ТИ ЗА ЖИВОТ
АКО СИ ТЪРСИЛ
ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ,
ПОТЪРСИ Я В МОЯ БОГ

ТОЙ ЗА ТЕБЕ
НА КРЪСТ БЕ РАЗПНАТ
ГРЕХОВЕТЕ ОТНЕ И СРАМА
ТОЙ Е МОЯ БОГ