Ако ти потърсиш Бог

АКО ТИ ПОТЪРСИШ БОГ
С НЕЖЕН ГЛАС МОЛИ СЕ ТИ.
АКО ТИ НАМЕРИШ БОГ
С НЕЖЕН ГЛАС КАЖИ МУ ТИ.

ПР. СВЯТ Е БОГ /2
ЛЮБОВ И МИР И ПРАВДА
НАД ВСИЧКО Е ТОЙ.
СВЯТ Е БОГ /2
ЛЮБОВ И МИР И ПРАВДА Е ТОЙ.

АКО ТИ ВЪЗЛЮБИШ БОГ
С НЕЖЕН ГЛАС ЗАПЕЙ МУ ТИ.
АКО ТИ ОБИКНЕШ БОГ
С НЕЖЕН ГЛАС ХВАЛИ ГО ТИ.