Алилуя, Бог е Цар

АЛИЛУЯ, АЛИЛУЯ, АЛИЛУЯ
БОГ Е ЦАР

ТОГАЗ С ВЪЗТОРГ
ИЗВИКВАМ, БОЖЕ МОЙ
ВЕЛИК СИ ТИ, ВЕЛИК СИ ТИ