Алилуя Бог е с нас

АЛИЛУЯ БОГ Е С НАС
НЯМА, НЯМА
ДЯВОЛЪТ НАД МЕНЕ ВЛАСТ
КОГАТО ДОЙДАТ ИЗПИТНИ,
ИЗДИГНИ РЪЦЕ
И КАЖИ: АЛИЛУЯ БОГ Е С НАС

АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕЛЕН /2
ЧРЕЗ НЕГОВАТА СМЪРТ НА КРЪСТА
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕЛЕН

А САТАНА Е ПОБЕДЕН /2
ИСУС ГО ПОБЕДИ НА КРЪСТА
А САТАНА Е ПОБЕДЕН

О, ВЕСЕЛ ДЕН И РАДОСТЕН
КОГАТО ИДВА ИСУС ЗА МЕН
АЗ НЕКА БЪДА В ЧИСЛОТО
КОГАТО ИДВА ИСУС ЗА МЕН