Ангелският хор запя

Angels We Have Heard On High (Deo)

Джеймс Чадуик

АНГЕЛСКИЯТ ХОР ЗАПЯ
ПЕСНИ РАДОСТНИ В НОЩТА
ВИТЛЕЕМСКИТЕ ПОЛЯ
ЧУДНА СВЕТЛИНА ОГРЯ

СЛАВА! СЛАВА В'ВИСИНИТЕ
ВРЕД БЛАГОВОЛЕНИЕ!
СЛАВА! СЛАВА В'ВИСИНИТЕ
ВРЕД БЛАГОВОЛЕНИЕ!

ЧУХМЕ ДУМИ ОТ НЕБЕ
АНГЕЛИТЕ РАДВАТ СЕ
БЛАГА ВЕСТ ДОЙДЕ ЗА ВСИ
БОГ СПАСИТЕЛ СЕ РОДИ