Ето, Той е жив!

ТОЙ УМРЯ ЗА НАС
НА КРЪСТА ГРУБ
НА ТОЗИ КРЪСТ
КРЪВТА СИ ПРОЛЯ

НО ОЩЕ Е ЖИВ
ДО ДНЕС ТОЙ Е ЖИВ

ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ

ТОЙ РАЗЧУПИ
ВЕРИГИТЕ НА СМЪРТТА
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ